شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

در حال اعمال تغییراتی در سایت هستیم.

جهت دانلود کاتالوگ محصولات از قسمت ذیل استفاده نمائید.

کاتالوگ استامینوفن کدئین کاتالوگ آمانتادین کاتالوگ آزیترومایسین
کاتالوگ فاموتیدین کاتالوگ گاباپنتین کاتالوگ مبورین
کاتالوگ متفورمین کاتالوگ متوکاربامول کاتالوگ پروپرانولول
کاتالوگ اسپیرونولاکتون کاتالوگ تریامترن اج کاتالوگ ونلافاکسین