شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

اکنون که به خواست خداوند تبارک و تعالی دست همکاری به هم داده ایم و برای نیل به مقصود در امر خطیری که در پیش گرفته شده کمک و معاضدت مینمایید، همواره بخاطر داشته باشید که هدفِ همگی یکی است و آن موفقیت در خدمت به هم نوع می‎باشد.

نخست ، ایمان به ذات یگانه ی پروردگار قادر مطلق است که بی مشیت او هیچ امری استوار نگردد.

دوم، احساس مسئولیت و صمیمیت و دلسوزی در کار است.

سوم، راستی و درستی و امانت در کار است. از زمانیکه انسان متمدن برای رسیدن به هدف مشترک بطور دسته جمعی کار میکند، نظم و ترتیب و صحت عمل را شعار خود قرار داده و از هر عملی که موجب هدر رفتن کوشش دیگران باشد پرهیز نموده است و باید دانست که سهل انگاری در کار ممکن است زیانهای جبران ناپذیری به بار آورده و سلامت جسم و روح دیگران را به خطر اندازد.

چهارم، پاکیزگی است. بر اساس سفارشات دینی از سوی پیغمبر مکرم اسلام، رعایت پاکیزگی و نظافت بر همگان واجب شمرده شده است، حال که گروهی با هم دست به کار شده ایم، توجه به نظافت بیش از پیش ضرورت دارد، خصوصاً در کار تولید که پایه و اساس آن بر پاکیزگی و بهداشت قرار دارد.

پنجم، مهربانی با همکاران و احترام به کارفرمایان است.

ششم، رازداری در کار است. گرچه در این موسسه راز نهانی در بین نیست و آنچه انجام می شود در برابر بصیرت قرار گرفته است ولی چه بسا ممکن است اگر کوششی قبل از نیل به مقصود آشکار شود نتیجه مطلوب بدست نیامده و زحمات جمعی پایمال گردد.