شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس؛ اکسیری از دانش، تجربه، تخصص و باور تلاشگرانی است که با نگرش و اعتقادی راسخ به اهداف متعالی در جهت ایجاد رضایت مصرف کنندگان محصولات این شرکت قدم بر می دارند.
تدوین هرگونه سیاست توسعه ای در جهت رسیدن به کسب حداکثر رضایتمندی بیماران محترم، همانا خلق بالاترین ارزش برای این مجموعه می باشد. در این بین حصول رضایت کارکنان توانمند، متعهد و متخصص این شرکت داروسازی نیز در برنامه کاری ما قرار گرفته است و بدین منظور افزایش بهره وری، بهبود مستمر شرایط، ارتقای دانش و در نهایت حفظ نامی نیک از این شرکت داروسازی در صدر اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس قرار دارد.

دکتر رضا هدوی

مدیر عامل