شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس

خط مشی

خط مشی تضمین کیفیت

شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس به عنوان یکی از تولید کننده ­های جدید فرآورده­ های دارویی با کیفیت مطلوب در ایران، سعی بر برداشتن گامهای بلند در جهت اجرا و تعهد به یک سیستم جامع مدیریت یکپارچه داشته و همچنین تلاش در جهت ارتقاء کیفیت محصولات، توسعه فعالیتها، و بکارگیری الگوی مناسب در جهت حفظ منابع و محیط زیست و ارزشهای جامعه را دارد.

مجوعه ی فاتک شیمی پارس به انطباق با الزامات قانونی حاکم بر فعالیتهای شرکت از جمله مقررات GMP ، قوانین زیست محیطی ، ضوابط ایمنی و بهداشت حرفه ای متعهد بوده و ضمن درک مسئولیتهای خود در قبال توسعه پایدار از طریق تولید ، شیمی و تدارکات سبز به تعهدات خود در زمینه پیشگیری از آلودگی ، پایبندی کامل دارد.

اعتقاد مدیران و پرسنل فاتک شیمی پارس برای دست یابی به مأموریت موفق و چشم انداز ؛ از طریق الگو های رفتاری ، احترام به همدیگر ، وجدان كاری ، صداقت ، تداوم آموزش ، كارگروهی ، ایجاد محیطی سرشار از امید و انگیزه و در عین حال با ارتباطات دوجانبه و موثر ، صورت می پذیرد و لذا در این مسیر با اعتقاد راسخ از تمامی امكانات بالقوه برای تعالی سازمان استفاده خواهیم كرد. هچنین در راستای تعهد به ارتقای رضایت کلیه ذینفعان ، استقرار نظام مدیریت در دستور کار قرار داده شده است. تضمین کیفیت مسئول استقرار نظام مدیریت یکپارچه بوده و انتظار می رود همه پرسنل در پروسه بهبود مستمر این نظام با ایشان به طور جد همکاری کرده و خلاقیتها ، توانمندیها و نوآوریهای خود را به کار گیرند.